Chrześcijańska Fundacja Radość od założenia w 2005 roku realizuje swoje cele głównie poprzez 2 wiodące programy:

1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży będącej w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu wykorzystujemy każdą przerwę w roku szkolnym: wakacje letnie i ferie zimowe oraz przerwę wielkanocną i noworoczną, a także długie weekendy. 

2. Pomoc żywnościowa potrzebującym. W roku 2015 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 158 788, 24 kg żywności o wartości 728 446,14 zł. W roku 2016 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 208 440 kg o wartości 1 684 352 zł. W roku 2017 pozyskaliśmy, a następnie przekazaliśmy tysiącom podopiecznych 234 703 kg o wartości 2 127 965 zł.

 

 

Pomagając dzieciom chcemy:

·         stwarzać dla nich warunki dające poczucie stabilności i bezpieczeństwa osobistego, wyzwalać w nich pełną i prawdziwą radość dziecięcą,

·         eliminować skutki powstałe w psychice i uczuciowości dzieci dotkniętych tragizmem sieroctwa, niepełnosprawności lub patologii środowiska, w którym przebywają,

·         udzielać pomocy w doprowadzeniu do integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem,

·         zapobiegać nowym tragediom dziecięcym oraz problemom związanym z ochroną życia poczętego,

·         pokazać im, że Bóg ich kocha, i że ich los nie jest Mu obojętny.


KOMU POMAGAMY

·         Dzieciom osieroconym, porzuconym, niepełnosprawnym oraz z rodzin najuboższych i patologicznych.

·         Matkom wychowującym samotnie dzieci nieletnie.

·         Działalnością swą fundacja obejmuje wszystkie dzieci niezależnie od ich przynależności religijnej, wyznaniowej, rasowej, społecznej i narodowościowej.

 

FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

·         Udzielanie pomocy finansowej, materialnej, środowiskowej. Organizowanie wypoczynku dla dzieci objętych statutowymi działaniami fundacji.

·         Kolportaż literatury chrześcijańskiej i świeckiej w temacie swym służącej propagowaniu i kształtowaniu chrześcijańskich, humanitarnych postaw życiowych oraz walce z demoralizacją dzieci i młodzieży.

·         Prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej.

·         Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczych typu Rodzinne Domy Dziecka.

·         Tworzenie ośrodków pomocowo-wypoczynkowych dla dzieci.

·         Wymiana doświadczeń w temacie przysposabiania i wychowywania dzieci osieroconych oraz pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.

PayPal

Rozlicz PIT

Zasil przez Siepomaga

transferuj

Przekaż darowiznę przez Transferuj.pl

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com